Ledarskap & SDI

”In the art of living - we are both the artist and the object of our art!
We are the sculpter and the marbel, the physician and the patient”

Citat - Erich Fromm

I vilket sammanhang du än arbetar är du beroende av relationer. Relationer är beroende av kommunikation. Ett riktigt bra kommunikationsverktyg, som skapar ett gemensamt språk och för ett projekt framåt är grunden till att kunna arbeta med full kapacitet med så få konflikter som möjligt.

Ju mer vi vet om varandras drivkrafter, motivation och beteende i olika situationer och i olika relationer, ju mer kan vi fokusera på själva arbetsuppgiften utan att behöva gissa hur medarbetarna, eller de du står i relation till, reagerar, tänker och beter sig.

Kommunikationsvertyget SDI är väl beprövat och utvecklat av Elias Porter (Amerikansk psykolog 1914-1987). Tidigare var det en del inom UGL- Utveckling Grupp och Ledarsskap- men har genom sitt geniala upplägg och utforming utvecklas de senaste 15 åren till att bli ett av de ledande verktygen för att kartlägga drivkraft styrkor motivation och beteende.

Vad blir då kundnyttan med SDI ?

·      Kommunikationen förbättras
·      Ett gemensamt språk är stärkande för gruppen och teambuilding
·      Effektiviteten ökar
·      Produktiviteten ökar 
·      Ökad medvetenhet
·      Ökad organisatorisk nytta
·      Kunskap om dina personliga styrkor
·      Kunskap om hur sina styrkor uppfattas om de överdrivs
·      Ökad insikt om vikten av oliktänkande