MindfulMind & Mindfulness

MindfulMind - ett tillstånd Du når och som skapar ett förhållningssätt som trots högt tempo o många bollar i luften ger dig sinnesro lugn o klarsynthet.

Vi lever i ett ständigt brus - ett brus av information, nyheter, tankar, känslor, upplevelser mm. Tillgängligheten via mobilen och internet är en självklarhet men det borde vara lika självklart att träna sin inre on/off knapp - att när du önskar kunna lägga kroppen i friläge. Detta brus ställer höga krav på din förmåga att fokusera och vara här och nu.

Mindfulness är en urgammal "teknik" eller snarare ett förhållningssätt som gör det möjligt att möta vardagens alla händelser, tankar och måsten med energin i behåll. Du lär dig hantera den nödvändiga stressen och sortera bort den onödiga.

Många upplever att de blir gladare, mer harmoniska, får mer energi, sover bättre, lättare att hantera svåra situationer både privat och på arbetet. Vad tror du fördelen blir för dig?

Mindfulnessträning är numera en naturlig del i ledarskapsutveckling: Tex för Googles LinkedIn och Facebook som har Mindfulness som en viktig del i företagens ledarskapsträning.

Mindfulness kallas även medveten närvaro, time-in eller uppmärksamhetsträning.
Det är egentligen ingen teknik utan ett förhållningssätt till livet.

Kurser / Föredrag

Kurser, föredrag eller inspirationsföreläsning hålls oftast ute hos kunden på företaget men ordnas även i privat regi.
Hör av dig/er så kommer mer info.

"En självklarhet att träna kroppen med motion och knoppen med meditation!"